Čo je reklama na internete?

admin 25. mája 2018 Nekomentované

Náročnosť: pre začiatočníka Pojem reklama Pojem reklama by sa dal označiť ako nástroj alebo činnosť, ktorá slúži na propagáciu reklamovaného tovaru, služby, osoby…v podstate čohokoľvek. Jej cieľom je vo väčšine zviditeľniť reklamovaný predmet, dostať sa do povedomia, spopularizovať značku budovaním mena alebo oboznámiť širokú verejnosť s nejakou novinkou. Aby mala reklama čo najväčší účinok (efektivitu), vykonáva sa na mieste alebo spôsobom, aby oslovila čo najväčšie množstvo ľudí. V dávnej minulosti bez moderných technológií to bola zväčša „hmotná“ alebo „fyzická“ reklama, ako napríklad reklama na verejných priestranstvách (hromadná doprava, billboardy na uliciach) alebo v tlačenej forme (denníky, časopisy, letáky). Nástupom rozhlasu a televízie pribudol nový priestor na reklamu s omnoho viac interaktívnejšími možnosťami, ako v tlači. Hneď bolo zrejmé, že vypočutie alebo zhliadnutie reklamy zaujme ľudí s vyššou efektivitou, ako klasická grafická reklama niekde v autobuse. Nad toto všetko neskôr prišiel nový svet pre reklamu, ktorý kombinuje možnosti aj tlače, rozhlasu […]

Čitať Viac