Čo je reklama na internete?

admin 25. mája 2018 Nekomentované

Náročnosť: pre začiatočníka

Pojem reklama

Pojem reklama by sa dal označiť ako nástroj alebo činnosť, ktorá slúži na propagáciu reklamovaného tovaru, služby, osoby…v podstate čohokoľvek. Jej cieľom je vo väčšine zviditeľniť reklamovaný predmet, dostať sa do povedomia, spopularizovať značku budovaním mena alebo oboznámiť širokú verejnosť s nejakou novinkou. Aby mala reklama čo najväčší účinok (efektivitu), vykonáva sa na mieste alebo spôsobom, aby oslovila čo najväčšie množstvo ľudí.

V dávnej minulosti bez moderných technológií to bola zväčša „hmotná“ alebo „fyzická“ reklama, ako napríklad reklama na verejných priestranstvách (hromadná doprava, billboardy na uliciach) alebo v tlačenej forme (denníky, časopisy, letáky). Nástupom rozhlasu a televízie pribudol nový priestor na reklamu s omnoho viac interaktívnejšími možnosťami, ako v tlači. Hneď bolo zrejmé, že vypočutie alebo zhliadnutie reklamy zaujme ľudí s vyššou efektivitou, ako klasická grafická reklama niekde v autobuse. Nad toto všetko neskôr prišiel nový svet pre reklamu, ktorý kombinuje možnosti aj tlače, rozhlasu a televízie – internet.

Reklama na internete

Reklamou na internete by sa dal v podstate označiť akýkoľvek spôsob reklamovania (propagácie), ktorý sa šíri sieťou internet. To znamená, že všetko, čo vidíme alebo počujeme počas toho, ako sme pripojení na internet, či už sme na mobile, tablete alebo na počítači, je internetová reklama. Internet a spolu s ním moderné technológie (elektronické zariadenia) kombinujú funkcie televízie, rozhlasu a aj tlače. Pomocou nich môžeme čítať spravodajstvo alebo knihy, vieme si vypočuť správy alebo športový prenos a takisto vieme pozerať filmy, dokumenty alebo seriály.

Reklama na internete používa tie isté spôsoby ako vyššie menované nástroje. Na webových stránkach môžete nájsť statickú grafickú reklamu (obrázok – ako v tlači alebo na billboarde), môže sa vám spustiť zvuková reklama (ako v rádiu) alebo sa vám zobrazí video aj s hovoreným slovom, ako v televízii. Toto všetko sú základné formy reklamy na internete.

Iné formy reklamy na internete

Internet by sa dal označiť ako najsilnejší nástroj alebo zdroj pre reklamu aj preto, lebo okrem vyššie spomenutých základných druhov reklamy poskytuje mnoho ďalších možností, ako reklamovať. Ako prvú by som menoval možnosť internetovej korešpondencie, čiže maily alebo nástroje pre okamžitú komunikáciu (chat). Určite to poznáte, ako vám zase prišiel nejaký ten newsletter (novinky) z nejakého eshopu (elektronického obchodu)… Ďaľšou výhradne internetovou kategóriou je propagácia pomocou sociálnych sietí. Vlastnenie napríklad Facebook stránky, skupiny alebo profilu s dostatočným publikom je obrovským priestorom na reklamu. Či už reklamujete konkrétny produkt/službu na internete alebo niečo zvonka – mimo internetu (kamenný obchod bez eshopu, koncert, stretnutie ľudí…), dobrým nástrojom je reklamácia formou klasického článku, ktorý je uverejnený na portáli s dostatočnou návštevnosťou. K článkom patrí aj textová kontextová reklama, čo je klasický odkaz vložený do releventného textu.

Okrem vyššie spomenutého existujú aj ďalšie spôsoby reklamovania, ktoré ale slúžia skôr na lepšiu propagáciu online činností, resp. zlepšujú pozíciu a meno webu. Ide o známe zvyšovanie pozície vo vyhľadávačoch formou PR článkov, spätných odkazov alebo optimalizáciou obsahu pre vyhľadávače (SEO).

Neskôr sa zameriame konkrétne na jednotlivé typy online reklamy a povieme si o každej z nich niečo viac.

Posledná aktualizácia – 31.5.2018